Αγγλικός Όρος
systemic phonemes
Πηγή
Belasco, S. 1984
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματικά φωνήματα

feedback