Αγγλικός Όρος
systemic lexicography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστημική λεξικογραφία (η)

feedback