Αγγλικός Όρος
systemic grammar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστημική γραμματική
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback