Αγγλικός Όρος
systemic differences
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστημικές διαφορές (οι)

feedback