Αγγλικός Όρος
systemic
Πηγές
Richards et al. (1985)
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστημικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback