Αγγλικός Όρος
systematically ordered
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματικά διατεταγμένος
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback