Αγγλικός Όρος
systematical
Πηγή
Sabine Arndt-Lappe, ‎Angelika Braun, ‎Claudine Moulin (2018)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματικός
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback