Αγγλικός Όρος
systematic relation
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματική σχέση
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback