Αγγλικός Όρος
systematic phonological representation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματική φωνολογική αναπράσταση (η)

feedback