Αγγλικός Όρος
systematic phonetics
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματική φωνητική (η)

feedback