Αγγλικός Όρος
systematic phonetic transcription
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Ladefoged
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματική φωνητική μεταγραφή

feedback