Αγγλικός Όρος
systematic phonetic level of representation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματικό φωνητικό επίπεδο αναπαράστασης (το)

feedback