Αγγλικός Όρος
systematic phonemics
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματική φωνημική(η)

feedback