Αγγλικός Όρος
systematic phoneme
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματικό φώνημα (το)

feedback