Αγγλικός Όρος
systematic order
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματική κατάταξη
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback