Αγγλικός Όρος
systematic index
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματικό ευρετήριο
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback