Αγγλικός Όρος
systematic errors
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματικά λάθη
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback