Αγγλικός Όρος
systematic correspondence
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματική (φθογγική) αντιστοίχιση (η)

feedback