Αγγλικός Όρος
systematic
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματικός-ή-ό

feedback