Αγγλικός Όρος
system of concepts
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σύστημα εννοιών (το)

feedback