Αγγλικός Όρος
system network
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δίκτυο συστημάτων (το)
Πηγή
Χριστίνα Λύκου (2018)

feedback