Αγγλικός Όρος
system architecture
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Mc Kevitt, P. 1996.
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχιτεκτονική συστήματος (η)

feedback