Αγγλικός Όρος
system
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σύστημα (το)
Πηγή
McMahon

feedback