Αγγλικός Όρος
Syrian
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συριακή
Πηγή
Lyons (2002)

feedback