Αγγλικός Όρος
synthetic speech
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συνθετική ομιλία (η)

feedback