Αγγλικός Όρος
synthetic proposition
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συνθετική λογική πρόταση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback