Αγγλικός Όρος
synthetic language type
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσα συνθετικού τύπου
Πηγή
Lyons (2002)

feedback