Αγγλικός Όρος
synthetic language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συνθετική γλώσσα (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback