Αγγλικός Όρος
synthetic compound
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συνθετικό σύνθετο (το)

feedback