Αγγλικός Όρος
syntax
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σύνταξη (η)
Πηγές
Lyons (2002)
ΛΚΝ

feedback