Αγγλικός Όρος
bank-of-filters
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τράπεζα φίλτρων (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback