Αγγλικός Όρος
sulcus
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκεφαλική αύλακα
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback