Αγγλικός Όρος
subvocal reading
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψιθυριστή/σιωπηλή ανάγνωση (η)

feedback