Αγγλικός Όρος
balanced bilingual
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ισορροπημένος–η-ο διπλόγλωσσος-η-ο /δίγλωσσος-η-ο

feedback