Αγγλικός Όρος
balance
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ισορροπία (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback