Αγγλικός Όρος
stranding
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκατάλειψη (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback