Αγγλικός Όρος
S-structure
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιφανειακή δομή2 (η), προεπιφανειακή δομή (η)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback