Αγγλικός Όρος
Bach-Peters paradox
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παράδοξο των Bach και Peters (το)

feedback