Αγγλικός Όρος
baby-talk
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μωρουδίστικη ομιλία (η)
Όρος
γλώσσα των βρεφών (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback