Αγγλικός Όρος
baby talk
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βρεφική ομιλία (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback