Αγγλικός Όρος
babble
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βοή (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback