Αγγλικός Όρος
BA
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ISO 639
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μπασκίρ (η) (γλώσσα)
Πηγή
Comrie et al. (2004)

feedback