Αγγλικός Όρος
sound-symbolism
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχητικός συμβολισμός (ο)

feedback