Αγγλικός Όρος
sound spectrograph
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ηχητικός φασματογράφος (ο)

feedback