Αγγλικός Όρος
sonagraph
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχητικός φασματογράφος (ο)

feedback