Αγγλικός Όρος
accent
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τόνος (ο), προφορά (η), μελωδικός τόνος (ο), τονικό σημάδι (το)
Πηγή
Crystal (2008)

feedback