Αγγλικός Όρος
SGML-Aware Retrieval Application (SARA)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εφαρμογή Ανάκτησης με Επίγνωση ΚΓΓΣ (η)

feedback