Αγγλικός Όρος
semi-sentence
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημιπρόταση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback