Αγγλικός Όρος
semi-productive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημιπαραγωγικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback