Αγγλικός Όρος
semi-passive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ημιπαθητικός-ή-ό

feedback